Vereniging UJazz

Adres: Nieuwekamp 11E 3512 KN Utrecht

E: info@ujazz.nl

KvK: 53133153

Privacy verklaring

UJazz hecht aan privacy; persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. UJazz verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij de wet dit voorschrijft.

Verwerking van persoonsgegevens

UJazz verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres

UJazz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • bedrijfsgegevens in het geval van zakelijk verkeer
  • bankrekeningnummers in het geval van zakelijk verkeer

UJazz verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • de registratie van leden van de vereniging UJazz;
  • de registratie van ontvangers van mailings van de vereniging UJazz
  • het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings over onze activiteiten aan onze leden, vrijwilligers, sponsoren en overige belangstellenden

UJazz bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Beveiliging van persoonsgegevens

UJazz neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u vragen heeft over de beveiliging van gegevens door UJazz of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadmin@ujazz.nl. In het geval van datalekken doen wij na kennisname direct melding daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UJazz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verzending van mailings

UJazz verstuurt regelmatig nieuwsbrieven of concertaankondigingen. Leden van de vereniging ontvangen daarnaast mailings over verenigingszaken. In onze mailinglijst staan de naam, voornaam en e-mailadres van de betrokken personen opgeslagen. Deze lijst wordt alleen gebruikt voor het versturen van de mailings. Er vindt geen combinatie van gegevens en geen uitwisseling of doorgave van deze gegevens plaats.

Deze gegevens worden bewaard totdat een persoon zich uitschrijft. Elke mailing bevat de mogelijkheid zich uit te schrijven. U kunt uw gegevens laten corrigeren of verwijderen door een bericht aan: ledenadmin@ujazz.nl .

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

UJazz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.